https://iventas.bg

Новини-Меню

Първата международна награда за насърчаване на кърменето


В сътрудничество с Италианското общество за перинатална медицина (SIMP)
Philips AVENT представят Първата международна награда за насърчаване на кърменето, насочена към здравните професионалисти. Награждаването ще се състои в Берлин на 9-тия Световен конгрес за перинатална медицина - 24-28 октомври, 2009

Обхват и награди
Ще се наградят забележителни изследвания, фокусирани върху популяризирането, защитата и подкрепата на кърменето. Намерението е тези средства да подпомогнат продължаването на изследванията в две области:

• Изследване на социалните и практически аспекти на кърменето
• Клинично изследване в областта на кърменето (базирано на доказателства)
Забележка: Всички предадени изследвания трябва да включват документи, публикувани или приети за публикуване през последните 5 години от крайната дата на конкурса.
Изследването, което ще победи във всяка от обявените теми ще се избере от международен панел от водещи експерти в областта и ще бъде наградено с награда от 15000 (петнадесет хиляди) Евро. Участниците могат да участват в конкурса като изберат само ЕДНА от двете теми.

Критерии за участие
Конкурсът е открит за всички, завършили медицина, педиатри, неонатолози, гинеколози, акушерки, педиатрични сестри, консултанти по кърмене и регистрирани общи медицински сестри от целия свят.

Краен срок
За да участват в конкурса всички изследвания трябва да се предадат до удължената крайна дата - 30 юни, 2009.

За да получите подробности за кандидатстване моля пишете на: philipsaventworldprize@philips.com
Philips AVENT и Италианското общество за перинатална медицина (SIMP) си запазват правото да отменят, прекратят или променят конкурса по свое собствено усмотрение без предварително уведомление.


{backbutton}