Знаете ли, че за всяка направена покупка в нашия Шоурум или интернет магазин iventas.bg на стойност:


  от 800 лв. до 1399 лв. - получавате ваучер-подарък на стойност 50 лв.
  от 1400 лв. до 1999 лв. - получавате ваучер-подарък на стойност 100 лв.
  над 2000 лв. - получавате ваучер-подарък на стойност 200 лв.

Ваучерът може да бъде разменен за всички продукти, които предлага фирма Ивентас, съответстващи на неговата парична равностойност.


Как да използвате?
  • Ако сумата на ваучера е по-малка от цената на избрания продукт, то разликата се доплаща от клиента.
  • Ако сумата на ваучера е по-голяма от цената на избрания продукт, то клиентът може да закупи допълнителен продукт от фирма Ивентас със стойността на остатъка от ваучера. В случай, че клиентът не желае да се възползва от предложението, остатъкът не се възстановява.
  • Закупуването на продукти с ваучера става само след неговото предоставяне в шоурума или регистрирането му в интернет магазина на фирма Ивентас, при което той бива разменен за съответния продукт или услуга. 
Ваучерът важи за еднократна покупка.
ВАЖНО
Фирма Ивентас не носи отговорност за изгубени ваучери.
Ваучерът не може да бъде заменян за парична равностойност и не подлежи на връщане или замяна за неговия паричен еквивалент. 
Във формирането на сумата за получаване на ваучер по регламент не се включва стойността на стоките в промоция.